eng

 

XIII-ти Международен форум за компютърни изкуства
"КОМПЮТЪРНО ПРОСТРАНСТВО 2001"


Галерия
Категории
Жури
Регистрирани проекти
Победители
Организатори
ЖУРИРАНЕ И НАГРАДИ - ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИТО 2001
За всяка една от категориите 5-членно жури от известни експерти в съответната област ще оцени и присъди до 5 номинации (парични и предметни награди). Членовете на отделните комисии са:
 • Анета Маркова - Център за компютърни изкуства
 • Боряна Младенова - "Хемимонт - СмартКом" АД
 • Валентин Стамов - Balkanmedia
 • Васко Томанов - Президент на TopTeam
 • Владимир Джамбазов - композитор и изпълнител на електронна музика
 • Георги Балански - гл. ред. на сп. Computer, чл. на УС на “БАЙТ”
 • Георги Толев - Издател на Infoweek
 • Диляна Икономова - Председател на Студентска CAD асоциация
 • Жюстин Томс - ABC Design & Communication, маркетинг и продажби
 • Иванка Методиева - SAGA Technology
 • Maria X. - директор на Medi@terra фестивал
 • Михаил Момчеджиков - проф. в Технически университет - София, звукоакустика
 • Росен Петков - Председател на Организационния комитет на форума "Компютърно пространство" и председател на СОКИ
 • Станчо Иванов- IDG - Bulgaria
 • Таня Бъчварова - ред. на сп. Computer
 • Теодора Тенчева - изп. директор на MediaCom
 • Христо Тучев - Директор Реклама на МобилТел АД